İşitme Cihazları ve Pilleri için

SGK Ödemesi

Türkiye’de T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu işitme cihazı kullanımında her bir cihaz için 810,00 ₺ ile 1640,25 ₺ arasında bir miktar, her bir işitme cihazının pilleri için yıllık 122,72 ₺ ödeme yapmaktadır.

SGK Katkı Payı olarak adlandırılan bu ödemeden faydalanmak için herhangi bir gelir veya mülkiyet bildirimi şartı yoktur. İşitme cihazları ve pilleri için SGK ödemesi sosyal güvence sahibi tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsar. İşitme cihazları için her 5 yılda bir, işitme cihazı pilleri için her yıl yenilenir.

SGK Ödeme Miktarları

SGK Katkı Payı ödeme kapsamında işitme hem işitme cihazlarına hem de işitme cihazlarında kullanılan pillere ödeme yapılmaktadır.

İşitme Cihazları için SGK Ödemesi

SGK’nın işitme cihazları için vereceği SGK Katkı Payı miktarı işitme cihazı satın alacak kişinin yaşına, çalışma durumuna ve varsa kişiye bakmakla yükümlü olan kişinin çalışma durumuna bağlı olarak değişmektedir.

Yetişkinler için Ödeme Miktarı

18 yaşını doldurmuş yetişkin işitme hastaları için ödenecek SGK Katkı payı miktarı kişinin çalışma durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir.

Çalışma durumuSGK ödeme miktarı (net)
Emekli911,25 ₺
Çalışan810,00 ₺
Öğrenci810,00 ₺

Çocuklar için Ödeme Miktarı

18 yaşını doldurmamış çocuk işitme hastaları için ödenecek SGK Katkı payı miktarı çocuğun velisinin çalışma durumuna ve çocuğun yaşına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Velinin çalışma durumuÇocuğun yaşıSGK ödeme miktarı (net)
Emekli0 – 41640,25 ₺
5 – 121458,00 ₺
13 – 181366,87 ₺
Çalışan0 – 41458,00 ₺
5 – 121296,00 ₺
13 – 181215,00 ₺

İşitme Cihazı Pilleri için SGK Ödemesi

İşitme cihazlarında kullanılan piller de işitme cihazları gibi SGK Katkı Payı ödemesi kapsamındadır. İşitme cihazı pilleri yıllık olarak reçete edilir ve işitme cihazı pilleri için SGK Katkı Payı hakkı yılda bir yenilenir.

SGK’nın bir işitme cihazı pili için ödediği miktar 1,00₺ (KDV dahil 1,18₺)’dir. SGK Katkı Payı kapsamında kullanılan her bir işitme cihazı için haftada en fazla 2, yılda toplam 104 adet pil ücreti karşılanır. Her bir işitme cihazı için yıllık SGK Katkı Payı pil ödemesi net 122,72₺’dir.

Önemli Not: Yukarıda belirtilen SGK Katkı Payı ödeme miktarları her bir kulak içindir. İki kulak için de işitme cihazı reçete edilen hastalar için yapılacak cihaz ve pil ödemeleri belirtilen miktarların iki katı olacaktır.

SGK Katkı Payından Yararlanmak

SGK, Katkı Payı ödemesini vatandaşlara değil sözleşme yaptığı işitme cihazı satış merkezlerine yapmaktadır. Bu nedenle SGK Katkı Payı’ndan faydalanmak isteyen işitme hastalarının işitme cihazlarını T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşmalı işitme merkezlerinden alması gerekir.

Konya Kutay İşitme Cihazı Merkezleri bakanlık tarafından yetkilendirilmiştir ve SGK ile anlaşmalıdır.

İşitme cihazı alırken SGK Katkı Payı ödemesinden faydalanmak için işitme merkezine

Sağlık raporu

Reçete

Odyometri testi (işitme testi) sonucu

dökümanlarının asılları getirilmelidir.

Sağlık Raporu

Hastanın işitme kaybı olduğuna dair en az 1 kulak burun boğaz (KBB) hastalıkları uzmanı hekim bulunduran ve SGK ile anlaşmalı resmi sağlık kuruluşundan alacağınız sağlık raporunun üzerinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır.

Hastanın adı ve soyadı

Hastanın T.C. kimlik numarası

Hastanın doğum tarihi

Hastanenin adı

Muayene tarihi

Rapor tarihi

Rapor numarası

Medula provizyon numarası

İşitme cihazı kullanımının uygun olduğunu belirten teşhis veya tanı kodu (ICD10)

İşitme Cihazı Reçetesi

Sağlık raporuna ek olarak işitme cihazı veya pili alınması için yazılan reçetede aşağıdaki bilgiler yer almalıdır.

Hastanın adı ve soyadı

Hastanın T.C. kimlik numarası

Reçetenin düzenlendiği kurumun adı veya tesis kodu

Reçetenin yazılış tarihi

Protokol numarası

Medula provizyon numarası

Reçeteyi yazan hekim bilgileri ve ıslak imzası

İşitme cihazı kullanımının uygun olduğunu belirten teşhis veya tanı kodu (ICD10)

Reçete edilen cihazın adı

Kullanılacağı kulak (sağ/sol) bilgisi

Kulak içi veya kulak dışı kullanım bilgisi

SKG Katkı Payı Sorgulama

SGK Katkı Payı ödemeleri işitme cihazları için her 5 yılda bir, işitme cihazı pilleri için her yıl yenilenmektedir. Şu anda SGK Katkı Payı hakkına sahip olup olmadığınızı sorgulamak için Whatsapp hattımızdan iletişime geçebilirsiniz.